Sekretess

Säkerhet och sekretess
All information i samband med beställningar är konfidentiella och delas och säljs inte med/till en tredje part. All kort och bankbetalning sker på säkrade, krypterade och certifierade servrar.

Personuppgiftspolicy
Vi följer den svenska personuppgiftslagen. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Prisad.se bekräftar du detta samtycke.

Som konsument har rätt att begära ut dina registrerade personuppgifter och ändra uppgifter som berör dig samt begära att uppgifterna raderas. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt i kommunikationen mellan Prisad.se och kund.