Tvärstopp

Tvärstopp
Tvärstopp är en lösning av katjoniskt polymer som spädes 1 + 9 med vatten, till exempel 1 liter Tvärstopp blir då 10 liter brukslösning. 1 liter brukslösning räcker till 40-50 kvm. Tvärstopp har maximal styrka, starkare än 1+9 går det inte att göra ett koncentrat. Tvärstopp har mycket längre verkan än Fulstopp.

Tvärstopp skall läggas på en ren yta och går då in i ytans porer och BINDER sig med materialet. Den binder sig så hårt att den sitter kvar även under vatten. Tvärstopp ger ett fysikaliskt skydd som varar i många år. Uppfinningen är så ny att vi inte vet, en uppskattning är 5-15 år eller längre.

Genom att polymeren är positivt laddad (katjonisk) så kan ingen påväxt växa på ytan. Så länge ytan är ren, blir ytan smutsig så kan påväxt växa ovanpå smutsen.

En smutsig yta får ALDRIG rengöras med vanligt (anjoniskt) rengöringsmedel för detta är negativt laddat och neutraliserar verkan. Spola bara av med vanligt vatten. Är det mycket, mycket smutsigt så tvätta med Fulstopp, som är katjoniskt (positivt laddat).

Påläggning sker bäst med ryggspruta med flatstråle, man lägger på tills det precis börjar rinna. Ytan skall vara ren, t ex nya material. Finns det påväxt på ytan så högtryckstvätta bort påväxten och låt ytan torka först.

Använd aldrig vanliga (anjoniska) rengöringsmedel före Tvärstopp. Används Fulstopp som tvätt före Tvärstopp så spola rikligt med vatten efteråt. För Fulstopp är katjonisk (positivt laddat) och håller sig elektriskt kvar i porer och på ytan - de porer som Tvärstopp skall fylla och binda sig i är upptagna. Därför lakar man först ut Fulstopp ur porerna genom att spola med vatten så att Tvärstopps katjoniska polymerer kommer in och kan binda sig.
We can't find products matching the selection.