Försäljningsvillkor

Allmänna villkor för att handla på prisad.se

De allmänna villkor som presenteras här gäller försäljningen av produkter av Prisad AB, org.nr 556984-6230, såvida inget annat bestämts skriftligt mellan konsument och Prisad AB. Prisad verkställer de tvingande regler som bestämts genom lagstiftning gentemot konsumenter. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är exempel på sådana lagar.

Att handla

Alla köp från Prisad sker via sajten prisad.se. Avtalet om köpet går igenom först när konsumenten bekräftar sin beställning på sajten. Konsumenten får en skriftlig bekräftelse på sitt köp via e-mail. Är man under 18 år så får man inte handla på prisad.se utan godkännande från sin målsman. Det som en tredje part publicerar på prisad.se står inte under Prisads ansvar. Utseendet på den produkt du får hem efter köp från prisad.se kan skilja sig från det intryck bilder och illustrationer ger – produktens specifika utseende och ursprung kan avvika. Om en vara som du som konsument har beställt via oss har utgått, eller av annan anledning inte finns, så makuleras din beställning och du får pengarna tillbaka.

Varor

De varor som säljs på Prisads onlinebaserade handelsplats är erbjudna och godkända av separata näringsidkare och användare av handelsplatsen samt efter att ha godkänts av Prisad. Att Prisads kunder är nöjda med utbudet som erbjuds på vår handelsplats är vår främsta ambition, vilket medför höga krav på de företag som antas.

Det är enkom företagens ansvar att produkterna som säljs via Prisad håller de mått som marknadsförs – dvs. att produktbeskrivningarna är sanningsenliga; att de uppfyller gällande säkerhetskrav; att de täcks av gällande garantier och att de inte går i konflikt med en tredje parts rättigheter. Varor som inte uppfyller dessa basala krav är inte välkomna att saluföras på prisad.se.

Konsumenterna ombeds kontakta oss via Prisads Helpdesk om de stöter på en vara som de misstänker bryter mot ovan nämnda villkor.

Leveransvillkor

Prisad har inget lager av varor utan arbetar som förmedlare mellan kunder och företag för att underlätta för konsumenter. Prisad är bunden till noggrant utvalda företag i Sverige och det är i företagens egna lager som alla produkter ur Prisads sortiment finns. Avtalet mellan Prisad och företagen i fråga förpliktigar företagen att lägga undan de produkter som finns att köpa via Prisad, så att de produkter som marknadsför på prisad.se finns att tillgå när någon lägger en beställning. Konsumentens order skickas iväg från det lager produkten i fråga finns, efter att ordern har bekräftats av konsumenten. Ofta beställer samma konsument varor som härstammar från olika företag och då kommer leveransen i samma paket. Den information som du som konsument lämnar till Prisad när en beställning görs står under ditt personliga ansvar.

Problem som kan uppstå på grund av felaktig leveransadress, eller andra dylika misstag, är konsumentens ansvar, och eventuella extrakostnader som kan uppstå i dessa fall täcks av konsumenten. Varje företag som ingått avtal med Prisad är skyldigt att behandla alla beställningar som kommer från Prisad inom 24 timmar, med undantag för helger och helgdagar.

Inom 5 arbetsdagar från att en orderbekräftelse mottagits ska leveransen ha nått konsumenten. Om du som konsument inte mottagit din beställning inom denna tidsram, och heller inte meddelats något om eventuell försening uppmanas du att kontakta Prisad för att kontrollera händelseförloppet.

Prisad har en policy om att på eget initiativ meddela konsumenten om en försening av beställda varor skulle uppstå varpå konsumenten då har rätt att reklamera sitt köp. En reklamation lämnas alltid skriftligen via Helpdesken (finns på ditt konto).

Reklamationen leder inte automatiskt till hävning av köpet, i synnerhet inte om Prisad löser problemet inom en tidsram som kan anses vara skälig. Om en leverans är försenad, och detta leder till att konsumenten önskar reklamera den, så är det konsumentens ansvar att ge Prisad skälig tid att leverera beställda produkter. Om en avbeställning görs så kan konsumenten krävas på uppkomna kostnader. Dessa kostnader kan dras av på en eventuell återbetalning.

Prisad gör en återbetalning av köpbeloppet, med eventuella avdrag för förluster som kommit i samband med avbeställning – som t.ex. fraktkostnader – när en avbeställning görs. De risker som följer med transporten av varor står heller inte under Prisads ansvar, utan under det enskilda företaget som produkten i fråga härrör från.

Det går förstås bra för dig som konsument att lösa problem med tranportskador och bortkomna varor via Prisad – det är en av fördelarna med att handla på prisad.se. Det är konsumenten som tar risken det innebär att återföra returer till Prisad. Var noggrann med att följa Prisads instruktioner!

Om en fraktskada har uppstått ska denna meddelas till såväl Prisad som fraktbolaget snarast möjligt efter mottagande. Skador som syns för blotta ögat ska anmälas omedelbart eftersom dessa i regel ligger under fraktbolagets ansvar, som i sin tur i regel har väldigt kort tidsfrist för reklamationer. När du som konsument mottar en vara bör du därför packa upp den och kontrollera den omedelbart. Det är viktigt att du som konsument aldrig använder en vara som du har för avsikt att reklamera och emballaget bör sparas för besiktning.

Ångerrätten

För att ångerrättenska gälla måste beställningen ha hämtats ut. Observera att ångerrätten av förklarliga skäl enligt lag aldrig gäller livsmedel. Ångerrätten bestäms av Lagenom distansavtal och avtal utanför affärslokaler och gällande praxis. Lagarna finns förklarade på:
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/

Ångerrättens tidsfrist är i regel 14 dagar och inom denna tidsfrist har konsumenten rätt att ångra det avtal som gjorts genom att meddela detta till Prisad. Om en produkt har plombering så måste denna vara intakt för att ångerrätten ska gälla för avsedd produkt. Om en vara som lämnas tillbaka med hänsyn till ångerrätten har använts till den grad att varan får anses ha förlorat värde så kan konsumenten bli skyldig att ersätta värdeminskningen.

Tidsfristen för ångerrätten börjar räknas samma dag som konsumenten tar emot sin vara. Prisad genomför återbetalningen inom 14 dagar från det att produkten skickats i retur. Returfrakten står konsumenten själv för och Prisad rekommenderar å det bestämdaste att konsumenten returnerar varan i originalförpackning med samma emballage den kom i. Skicka alltid returer som spårbara försändelser som måste kvitteras ut. Returer skall levereras till vårt lager.

Vi på Prisad rekommenderar dig som konsument att kontakta Prisads kundtjänst när du vill ångra ett köp, vi lovar snabb hjälp och ett tydligare händelseförlopp. Du kan också ångra ett köp genom att logga in på ditt konto och skicka ett meddelande i Helpdesken.

När en produkt har anmälts som ångrad så har konsumenten 14 dagar på sig att returnera den ångrade produkten, om tiden överskrids går ångerrätten förlorad.

Produkter som plomberas och endast är giltiga för ångerrätt om deras plombering är intakt:

 • Underkläder och underklädesset
 • Badkläder
 • Löshår och peruker
 • Örhängen och piercingsmycken
 • Hår- och hudvårdsprodukter, parfymer och övriga kosmetiska produkter
 • Produkter som tejpas på huden
 • CD-skivor, DVD, data- och TV-spel, och övriga digitala ljudupptagningar
 • Produkter som liknar och kan jämföras med ovan nämnda

Paket som inte hämtas ut

Alla konsumeter får en tydligt angiven tidsfrist på sig att hämta ut sitt paket innehållande de produkter som beställts via Prisad, och om paketet inte hämtas ut inom denna tid så skickas paketet/paketen tillbaka. En kostnad för frakten (frakt+returfrakt+del av omkostnader) debiteras konsumenten från Prisad. En fast summa på 4000 kronor inkl. moms debiteras konsumenten för varje ej uthämtat paket. Köpbeloppet återbetalas inom 14 dagar från det att respektive företag meddelat att paketet de skickat ankommit i retur, med avdrag för avgiften på 400 kronor per ej uthämtat paket.

Paket måste hämtas ut

Om du som konsument av någon anledning inte hämtat ut ditt paket så debiterar vi den verkliga fraktkostnaden för returen och fraktkostnaden för att få paketet skickat tillbaka till oss. Dessutom prisads kostnader för betalning, plock, pack, återuppackning och emballage. Dessa kostnader är från 400 kronor och uppåt. Dessa kostnader debiteras via en ny, separat faktura från Prisad.

Våra priser och betalningsmetoder

Alla varor på prisad.se inkluderar mervärdeskatt om inte annat tydligt redovisas.

Paypal

På oslagbart tryggt vis kan du som kund hos Prisad smidigt genomföra dina köp genom antingen konto- eller kreditkort (VISA och Mastercard) eller Paypalkonto. Prisad har anlitat Paypal att sköta dessa betalningar via sin pålitliga betaltjänst.

Betala med kort eller Paypal

Inga extra avgifter läggs på köp som genomförs med VISA eller Mastercard eller Paypal.

Säkra betalningar

Prisad tar fullt ansvar för att de betalningssätt som redovisas för ovan är fullkomligt säkra med full banksäkerhet. Prisad för ett samarbete med Direct2Internet, som vi anser är den främsta leverantören av internetbaserade betaltjänster och innehar certifiering från de nya, strängare säkerhetskraven dikterade av PCI-DSS. Prisad har valt just Direct2Internetför att kunna erbjuda fullkomligt säkra överföringar av betalningsinformation från korten VISA och Mastercard. När du vill betala med ditt VISA- eller Mastercardkort så skickas du automatiskt vidare till en sida med SSL-certifikat hos Direct2Internetdär du fyller i dina kortuppgifter och betalar för dina köp. När betalningen är genomförd slussas du automatiskt tillbaka till prisad.se. Paypal, vår andra provider, är världens största och säkraste globala betalförmedlare och internetplånbok. Hantering av kortuppgifter och annan betalinformation sker aldrig på prisad.se.

Sekretess och säkerhet

Konsumentens betalningsuppgifter hanteras alltid genom kryptering med maximal säkerhetsnivå via en SSL-certifiering från ESCA (Equifax Secure Certificate Authority). Samtidigt som du som konsument registrerar dina uppgifter och lägger in en beställning via Prisad så godkänner du att Prisad använder dina uppgifter för att fullfölja alla åtaganden gentemot dig. Du godkänner i och med din registrering Prisads personuppgiftspolicy.

Prisad får också spara viss kommunikation som sker mellan konsumenten och Prisad via telefon eller e-mail. Detta görs för att Prisad ska ha möjlighet att erbjuda maximal service.

Prisad lämnar aldrig ut de personuppgifter som konsumenterna registrerar till en tredje part – om det inte tvunget behövs för att konsumentens köp ska kunna genomföras, varorna levereras och frakten aviseras, vilket konsumenten lämnar sitt samtycke till genom sin registrering. Tvingande regler och domstolsorders kan också innebära utlämning av konsumentens personuppgifter.

Den personinformation som Prisad har registrerat ska finnas tillgänglig för respektive konsument enligt personuppgiftslagen. I de fall som informationen inte stämmer eller inte är fullständig så har konsumenten rätt att kräva att den korrigeras eller tas bort. Du kan logga in på ditt konto och göra uppdateringar själv.

Reklamationer och garanti

I Sverige finns väldigt tydliga regler för reklamation. Det finns ibland avvikelser från reklamationsreglerna, men dessa anges alltid i de produktbeskrivningar och annonser som marknadsförs på prisad.se. I vissa fall säljs produkter i vad som kallas ”befintligt skick”, som t.ex. kan komma från konkurslager eller har brister i funktion, helhet eller kvalitet. Reklamationsrätten (men inte Ångerrätten) för sådana produkter är begränsad eftersom priset har justerats för att matcha varans skick.

Allt som rör köpet, mottagandet och hanteringen av reklamationer sköts i direktkontakt mellan Prisad och konsumenten. Det händer oftast att Prisad delegerar kontakten till levererande företag via Helpdesken.

Det finns varor som täcks av speciella garantier. Dessa deklareras i produktannonsen eller som bilaga när varan levereras.

När ett ärende inom reklamation eller garanti upprättas så undersöks läget och om fel har begåtts från Prisads sida eller från levererande företag. Det är Prisad och/eller företaget i fråga som genomför undersökningen. Om en produkt fastställs vara felaktig så har konsumenten rätt till ersättning för de returkostnader som denne kan ha fått ligga ute med. Gällande konsumentregler iakttas. 
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Din-ratt-som-konsument/

Konsumenten bör veta att Prisad och gällande företag har rätt att först och främst erbjuda avhjälpande ersättning, t.ex. reparation, eller en ny chans att leverera, så länge det inte innebär någon påläggskostnad för konsumentens del. Det får heller inte ta för lång tid. I de fall då detta inte är möjligt så har konsumenten rätt till rabatterat pris eller pengar tillbaka för att själv ansvara för tillrättelse av problemet.

I vissa fall är det konsumentens rättighet att häva sitt köp, särskilt om felet kan påvisas vara av betydelsefull art. Om ett fel finns på köpt produkt, som inte orsakats av konsumenten själv, och som täcks av den garanti som utlovats av företaget, så har konsumenten rätt till reparation eller ersättning i företagets regi.

Prisad kan under inga andra omständigheter än de ovan nämnda krävas att kompensera konsumenten. Det är viktigt att orderbekräftelsen såväl som kvittot för köpet finns sparade utifall att konsumenten vill reklamera en produkt. Därför sparas alla inköp på kontot och kan genom rullgardinsmeny väljas i Helpdesken. 

Otillåtna produkter

Det finns några produktgrupper som inte tillåts till försäljning här på prisad.se:

 • Alkoholhaltiga drycker
 • Andrahandsvaror (demovaror inkluderade)
 • Levande organismer såsom djur och växter
 • Alla former av droger, narkotika och berusningsmedel
 • Tobak, snus och e-cigaretter innehållande nikotin
 • Fyrverkerier, smällare och dylika produkter
 • ID-handlingar
 • Kemiska produkter som kräver tillstånd eller som klassas som farliga (skönhetsprodukter ej inkluderade) eller kan användas till fyrverkerier
 • Kondomer som inte är av märke som säljs på kända svenska varuhus
 • Glidmedel
 • Sexleksaker och sexhjälpmedel
 • Livsmedel med kortare bästföredatum än 3 månader.
 • Lotter
 • Läkemedel
 • Stötande och olämpligt material
 • Piratkopierat material
 • Porr i alla former
 • Produkter som inte uppfyller allmänna krav på säkerhet, hälsa och miljö
 • Stöldgods
 • Tjänster
 • Pengar i någon form: mynt, sedlar, värdepapper, utländsk valuta etc.
 • Vapen
 • Äkta päls
 • Import- och exportförbjudna produkter
 • Material som kan verka stötande mot folkgrupp
 • Politiskt material undantaget böcker
 • Kemikalier för smällare

Tvistemål

Svensk materiell rätt ska tillämpas på ovanstående allmänna villkor. Tvistemål avseende våra allmänna villkor ska avgöras av Malmö tingsrätt som första och enda instans.

Om du har någon fråga, eller en fundering, rörande ovan information så är du varmt välkommen att kontakta Prisads kundtjänst via Helpdesken.